Gebruiksvoorwaarden

PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring werd gepubliceerd namens People Against Dirty Holdings Limited en zijn aangesloten ondernemingen, waarbij ‘aangesloten onderneming’ staat voor elke onderneming die rechtstreeks of onrechtstreeks People Against Dirty Holdings Limited beheert, erdoor wordt beheerd of ermee onder gemeenschappelijk beheer staat door het bezit van meer dan 50% van de aandelen met stemrecht of een gelijkaardig belang in die onderneming. Bijgevolg verwijst ‘PAD-groep’, ‘wij/we’, ‘ons’ of ‘onze’ in deze privacyverklaring naar People Against Dirty Holdings of een van zijn aangesloten ondernemingen die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens. We hechten belang aan het vertrouwen dat u in ons stelt wanneer u ons uw persoonsgegevens verstrekt. We hechten ook belang aan uw privacy en engageren ons om die te beschermen.

Bij vragen in verband met deze privacyverklaring kunt u met de gegevens verderop in deze tekst contact opnemen met ons privacyteam, dat verantwoordelijk is voor de opvolging van zulke vragen.

Met deze privacyverklaring lichten we u in over de manier waarop we uw persoonsgegevens beschermen wanneer u onze website bezoekt (ongeacht uw locatie) en over uw privacyrechten en wettelijke bescherming.

In deze privacyverklaring vindt u de volgende informatie:

 • Welke gegevens verzameld kunnen worden en de wijze waarop
Uw gegevens kunnen op verschillende manieren verzameld worden, bijvoorbeeld wanneer u ons zelf gegevens verschaft (zoals uw naam, geboortedatum, adres en e-mailadres) of wanneer u gebruikmaakt van onze website of diensten. Algemene gegevens over uw gebruik van onze website of diensten (zoals IP-adressen) kunnen worden verzameld met behulp van geautomatiseerde technologieën zoals cookies en bakens. Klik hier voor meer informatie.
 • Hoe we gegevens gebruiken
We kunnen gegevens gebruiken voor verschillende doeleinden, inclusief om u te informeren over onze producten, promoties en speciale aanbiedingen, om uw gebruikservaring op de website te personaliseren, en om onderzoek en analyses uit te voeren met betrekking tot onze website, producten, marketingcampagnes en verkopen. Klik hier voor meer informatie.
 • Wanneer we persoonsgegevens doorgeven
We verkopen of verhuren uw persoonsgegevens niet aan derden. We kunnen uw persoonsgegevens delen met (1) derden, als u daarvoor uw toestemming hebt gegeven, (2) onze dochterondernemingen en aangesloten ondernemingen (inclusief andere ondernemingen van de PAD-groep), (3) onze partners, adverteerders of andere derden, voornamelijk voor bedrijfs- en operationele doeleinden, (4) derden die diensten verlenen in onze naam en (5) andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Klik hier voor meer informatie.
 • Hoe we gegevens beschermen
We gebruiken in de sector gangbare veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te helpen beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, verlies of misbruik. Klik hier voor meer informatie.
 • Meer details over cookies, bakens en hoe u de automatische verzameling van gegevens kunt stopzetten
We gebruiken geautomatiseerde technologieën (bv. cookies en bakens) om gegevens van algemene, niet-persoonlijke aard en soms ook IP-adressen te verzamelen. Klik hier voor meer informatie.
 • Meer details over online reclame op websites van derden (adserving via derden of gerichte reclame) en hoe u zulke reclame kunt stopzetten
We gebruiken gegevens die we hebben verzameld met behulp van geautomatiseerde technologieën (bv. cookies en bakens) om aan adserving via derden / gerichte reclame te doen. Klik hier voor meer informatie.
 • Hoe we u op de hoogte brengen van wijzigingen aan deze privacyverklaring
We kunnen deze privacyverklaring te allen tijde wijzigen. Bij belangrijke wijzigingen proberen we u via redelijke stappen op de hoogte te brengen van de wijzigingen voor zover die belangrijk zijn. De wijzigingen worden van kracht zodra de aangepaste versie van de privacyverklaring gepubliceerd wordt op onze website.  Klik hier voor meer informatie.
 • Hoe u met ons contact kunt opnemen met betrekking tot deze privacyverklaring of uw persoonsgegevens
Deze privacyverklaring bevat contactgegevens die u kunt gebruiken als u vragen of bezorgdheden hebt met betrekking tot deze privacyverklaring of uw persoonsgegevens. Klik hier voor meer informatie.

De websites van de PAD-groep kunnen koppelingen bevatten naar websites van andere ondernemingen. Die websites kunnen onafhankelijk van de PAD-groep gegevens verzamelen. Wees u ervan bewust dat we geen controle hebben over en niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van de websites van andere ondernemingen. We raden u aan de privacyverklaringen van die websites te lezen voordat u beslist of u hen gegevens wil verschaffen.

GELIEVE IN ACHT TE NEMEN DAT ONZE WEBSITES NIET BEDOELD ZIJN VOOR KINDEREN JONGER DAN 13 JAAR. ALS U JONGER BENT DAN 13 JAAR, GELIEVE ONS DAN GEEN GEGEVENS VAN EENDER WELKE AARD TE VERSCHAFFEN. WE VERZAMELEN GEEN PERSOONSGEGEVENS VAN PERSONEN VAN WIE WE WETEN DAT ZE JONGER ZIJN DAN 13 JAAR.

GELIEVE DEZE PRIVACYVERKLARING GRONDIG TE LEZEN. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN ONZE WEBSITES BEVESTIGT U NAMELIJK DAT U DE VOORWAARDEN VAN DEZE PRIVACYVERKLARING BEGRIJPT EN ERMEE INSTEMT.

Welke gegevens verzameld kunnen worden en de wijze waarop

We kunnen uw gegevens op verschillende manier verzamelen, met inbegrip van de volgende opties: u verschaft ons de gegevens zelf, de gegevens worden automatisch verzameld, de gegevens worden aan ons doorgegeven door een derde.

 • Gegevens die u ons zelf verschaft via een van onze websites of de website van een van onze partners voor promoties of reclame

We verzamelen gegevens, inclusief persoonsgegevens zoals uw naam, geboortedatum, adres en e-mailadres, wanneer u die verschaft als u zich inschrijft om e-mails te ontvangen, informatie aanvraagt, opmerkingen post, productbeoordelingen indient of deelneemt aan een promotie (bv. een wedstrijd of sweepstake) of onderzoek.

Als u op een website van de PAD-groep producten of andere commerciële diensten kunt bestellen, gebruikt u daar een bestelformulier om informatie, producten en diensten aan te vragen. In dat bestelformulier kan u gevraagd worden om financiële gegevens zoals een bankrekeningnummer of kredietkaartnummer in te vullen. De PAD-groep verzamelt of bewaart geen financiële gegevens; die worden verwerkt door onze derde dienstverleners voor betalingsverwerking. Gelieve ons geen financiële gegevens te bezorgen buiten de beveiligde browsersessie.

U bent niet verplicht om ons persoonsgegevens te verschaffen. Als u weigert om ons bepaalde essentiële gegevens te verschaffen (zoals mogelijk wordt aangegeven in een inschrijvingsformulier), is het echter onmogelijk om bepaalde elementen en functies van de website te gebruiken en/of gebruik te maken van onze diensten of promoties (doordat u bijvoorbeeld niet kunt deelnemen aan een sweepstake of wedstrijd).

 • Gegevens die automatisch worden verzameld wanneer u een van onze websites of de website van een van onze partners voor promoties of reclame bezoekt

Wij en eender welke derde adverteerder en/of dienstverlener kunnen via cookies, bakens en andere trackingtechnologieën in uw browser automatisch gegevens van algemene, niet-persoonlijke aard verzamelen wanneer u een van onze websites bezoekt (meer details over cookies, bakens en hoe u automatische verzameling kunt stopzetten vindt u verderop in deze privacyverklaring). Ook uw IP-adres, dat soms kan worden beschouwd als een persoonsgegeven, kan worden verzameld met behulp van geautomatiseerde technologieën. Meer details over de verzameling van IP-adressen en hoe browsegewoonten in verband kunnen worden gebracht met uw persoonlijke computer vindt u in de onderstaande rubriek.

Als u de website van een van onze partners voor promoties of reclame bezoekt, worden onze cookies of bakens op uw computer geplaatst via de PAD-groepcontent die op uw scherm verschijnt (bv. reclame of een promotie voor een product).

Wij of onze partners voor promotie of reclame kunnen de gegevens verzameld door cookies of bakens gebruiken voor gerichte reclame. Het concept van reclame die wordt weergegeven op websites van derden heet adserving via derden of gerichte reclame (meer details over online reclame op websites van derden (adserving via derden of gerichte reclame) en hoe u zulke reclame kunt stopzetten vindt u verderop in deze privacyverklaring).

Gegevens die automatisch kunnen worden verzameld zijn onder meer:

 • welke browser u gebruikt;
 • welke computer u heeft;
 • uw IP-adres. Een IP-adres is een nummer dat aan uw computer wordt toegewezen door uw internetserviceprovider (ISP) zodat u toegang hebt tot het internet. Sommige ISP’s wijzen u telkens u online gaat een nieuw IP-adres toe, terwijl andere ISP’s u een vast IP-adres toewijzen. Als u een vast IP-adres hebt, kunnen er gegevens over uw browsegewoonten in verband worden gebracht met uw persoonlijke computer;
 • welk besturingssysteem u heeft;
 • welke webpagina’s u heeft bezocht;
 • op welke koppelingen u heeft geklikt; en
 • de datum en het tijdstip van uw bezoeken.

We gebruiken die gegevens voor zover nodig om onze gerechtvaardigde belangen na te streven door ze aan te wenden om ons te helpen een betere gebruikservaring te bieden op de website door problemen met onze servers te diagnosticeren, de sitenavigatie te beoordelen en een beter inzicht te verkrijgen in de demografische samenstelling van de bezoekers aan onze website zodat we relevantere content, functies en aanbiedingen kunnen aanbieden.

 • Gegevens die aan ons worden doorgegeven door een derde

We kunnen gegevens over u ontvangen van socialenetwerksites als u of andere gebruikers (uw ‘vrienden’) ons toegang geven tot profielen, opmerkingen of connecties, als u ons liket of als u ervoor kiest om lid te worden van een pagina die of deel te nemen aan een programma op een socialenetwerksite dat toebehoort aan de PAD-groep (bv. de Method-Facebookpagina). Soorten gegevens die we kunnen ontvangen zijn bijvoorbeeld uw vriendenlijsten, opmerkingen, groepen en locatie.

Onze websites kunnen ook plug-ins of andere elementen afkomstig van derden bevatten, zoals de ‘Vind ik leuk’-knop van Facebook, Facebook Conversations en andere elementen waarmee u zich kunt aanmelden of andere websitefuncties of interacties met socialenetwerksites. Die plug-ins en elementen en hun werking en gebruik, alsook de gegevens die u door dat gebruik verschaft aan die derden, vallen onder het privacybeleid en de praktijken van de derde die ze aanbiedt. Wees u ervan bewust dat we geen controle hebben over en niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid of de praktijken van zulke derden. We raden u aan de privacyverklaringen en toepasselijke voorwaarden te lezen voordat u beslist of u de plug-ins of elementen van de derde wil gebruiken.

Hoe we gegevens gebruiken

We kunnen uw gegevens gebruiken om de volgende gerechtvaardigde belangen na te streven:

 • uw vragen en verzoeken beantwoorden;
 • u informatie bezorgen over onze onderneming(en), producten, diensten, promoties en andere speciale aanbiedingen, inclusief via gerichte reclame;
 • uw gebruikservaring op de website personaliseren met behulp van content, reclame en aanbiedingen op maat;
 • met u communiceren over uw account en andere zaken, en, naar eigen goeddunken, wijzigingen aan eender welk beleid van de PAD-groep die een impact kunnen hebben op u;
 • onderzoek en analyses uitvoeren met betrekking tot onze websites, producten, diensten, reclame, promoties en verkopen, en die beheren en verbeteren, inclusief bijvoorbeeld om onze websites gebruiksvriendelijker te maken met betere content door een beter begrip van de manier waarop mensen onze websites, producten en diensten gebruiken;
 • transacties verwerken;
 • programma’s en promoties beheren waarvoor u zich inschrijft, inclusief sweepstakes en wedstrijden;
 • andere activiteiten uitvoeren waarover u informatie ontvangt wanneer u ons uw gegevens verschaft;
 • elementen van sociale netwerken die u hebt geactiveerd implementeren; en/of
 • alle gegevens die we over u hebben verzameld of ontvangen bundelen voor eender welk van de voornoemde doeleinden.

We kunnen de gegevens die u ons verschaft ook gebruiken voor zover dat nodig is om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit een (potentiële) overeenkomst tussen u en ons (bv. om een bestelling van een product te verwerken).

 • Marketingboodschappen

Als u graag wil dat we u op de hoogte houden van nieuws en informatie sturen over onze producten, promoties en andere evenementen en activiteiten kunt u ons dat laten weten door zich in te schrijven op onze website of ons een bericht te sturen. We zullen u geen boodschappen sturen zonder uw toestemming en u hebt het recht om ons te verzoeken uw contactgegevens niet te gebruiken voor marketingdoeleinden. U kunt te allen tijde beslissen om zich uit te schrijven voor de marketingboodschappen of uw voorkeuren te wijzigen. Gelieve contact op te nemen met ons privacyteam (de contactgegevens kunt u hierboven vinden) als u geen boodschappen meer wil ontvangen van ons of uw voorkeuren wil wijzigen.

Wanneer we persoonsgegevens doorgeven

We verkopen of verhuren uw persoonsgegevens niet aan derden. We kunnen uw persoonsgegevens occasioneel delen met onze dochterondernemingen, aangesloten ondernemingen, zakelijke partners en dienstverleners, bijvoorbeeld in de situaties die hieronder worden beschreven. We kunnen ook gebundelde en/of anonieme gegevens met onze zakelijke partners delen voor hun eigen bedrijfsdoeleinden.

 • Leden van de PAD-groep, aangesloten ondernemingen en zakelijke partners

We kunnen uw persoonsgegevens delen met dochterondernemingen en aangesloten ondernemingen binnen de PAD-groep of met onze partners, adverteerders of andere derden en we doen dat voornamelijk voor bedrijfs- en operationele doeleinden inclusief gezamenlijke promotieactiviteiten met zulke derden.

 • Derden die diensten verlenen in onze naam

We kunnen uw persoonsgegevens delen met derde ondernemingen die ons helpen uw verzoeken uit te voeren, diverse elementen, diensten en materialen aan te bieden op onze websites, uw vragen te beantwoorden en voor de overige doeleinden die hierboven worden beschreven in de rubriek ‘Hoe we gegevens gebruiken’. De derde ondernemingen aan wie we die gegevens doorgeven kunnen potentiële of huidige adverteerders, reclamedienstverleners (inclusief websitetrackingdiensten), commerciële partners, sponsors, licentienemers, onderzoekers of andere gelijkaardige partijen zijn. We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om algemene doelgroepsegmenten te ontwikkelen voor gerichte reclame op socialemediaplatformen en websites van derden.

 • Rechtsvorderingen en andere bijzondere omstandigheden

We kunnen uw persoonsgegevens delen met derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals het verzoek van een overheidsinstantie die een onderzoek voert, om de gebruiksvoorwaarden van onze websites of een ander toepasselijk beleid te controleren of te handhaven, of om de rechten, eigendommen, veiligheid of beveiliging van bezoekers aan onze websites, het publiek of derden te beschermen. We kunnen uw persoonsgegevens ook vrijgeven in het kader van de verkoop van een van onze bedrijfsdivisies of merken aan een andere onderneming.

Hoe we gegevens beschermen

We hechten belang aan gegevensbescherming en gebruiken in de sector gangbare veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te helpen beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, verlies of misbruik. Zo bewaren we persoonsgegevens bijvoorbeeld op computersystemen met beperkte toegang in gecontroleerde faciliteiten.

Meer details over cookies, bakens en hoe u de automatische verzameling van gegevens kunt stopzetten

De PAD-groep gebruikt geautomatiseerde technologieën om gegevens van algemene, niet-persoonlijke aard te verzamelen. De geautomatiseerde verzameling van gegevens vindt voornamelijk plaats met behulp van twee technologieën: cookies en webbakens.

 • Meer details over ‘cookies’

Wat is een cookie – Een cookie is een klein bestand dat door een website die u bezoekt via uw browser op uw computer wordt opgeslagen. Cookies kunnen uw computer identificeren en bepaalde gegevens opslaan, zoals de websites die u bezoekt, de reclame die in uw browser verschijnt, de frequentie waarmee u surft en de browser die u gebruikt.

Cookies worden meestal beheerd via uw browser.

Hoe worden cookies gebruikt – Cookies worden normaal gebruikt om te helpen met de beveiliging (bv. om een beveiligde browsersessie automatisch te onderbreken als u gedurende een bepaalde tijd niet meer actief bent) en sitenavigatie (bv. om uw voorkeuren te onthouden zodat u zaken als taalvoorkeur niet telkens opnieuw moet ingeven) en om uw browse-ervaring te verbeteren (bv. content, reclame of aanbiedingen weergeven overeenkomstig uw browsegewoonten).

Cookies kunnen op uw computer worden opgeslagen voor de duur van een browsersessie of voor een vooraf bepaalde termijn. Cookies die op uw computer worden opgeslagen voor de duur van een browsersessie heten sessiecookies (bv. de inhoud van een online winkelwagen wordt verwijderd als u uw browser sluit). Cookies die op uw computer worden opgeslagen voor een vooraf bepaalde termijn heten permanente cookies (bv. zodat als u Nederlands kiest op een meertalige website, de inhoud nog steeds in het Nederlands wordt weergegeven als u weken of maanden later opnieuw naar de website surft).

Cookies aanvaarden, uitschakelen of verwijderen – U kunt mogelijk uw browser instellen zodat u een waarschuwing krijgt als u een cookie ontvangt, zodat u kunt beslissen om dat cookie al dan niet te aanvaarden, of zodat cookies volledig worden geblokkeerd. Raadpleeg daarvoor het helpmenu van uw browser.

In de meeste browsers kunt u ook de opgeslagen cookies verwijderen. Houd er rekening mee dat het verwijderen van cookies waarschijnlijk een negatieve impact zal hebben op de werking van de websites die u bezoekt en dat bijgevolg bepaalde content mogelijk niet wordt weergegeven of dat u bepaalde toepassingen mogelijk niet kunt gebruiken.

Raadpleeg het helpmenu van uw browser om opgeslagen cookies te verwijderen. Hieronder vindt u koppelingen naar extra informatie over cookiebeheer in enkele van de populairste browsers:

Bovendien bevatten sommige van onze websites een pictogram (zoals een ‘AdChoices’-pictogram) dat zich meestal in de voettekst bevindt of een andere knop waarmee gebruikers toegang krijgen tot extra informatie over de ondernemingen die cookies gebruiken op hun websites en hun opties met betrekking tot zulke cookies.

U kunt ook meer informatie over cookies vinden op:

http://allaboutcookies.org/

http://www.onguardonline.gov/

 • Meer details over ‘webbakens’

Wat is een webbaken – Webbakens zijn kleine stukjes programmacode in doorzichtige afbeeldingen op websites die u bezoekt of in e-mails die u ontvangt. Webbakens zijn onzichtbaar omdat ze meestal een minuscuul deel vormen van een weergegeven afbeelding. Webbakens worden ook wel pixeltags, trackingpixels of webbugs genoemd.

Hoe worden webbakens gebruikt – Webbakens worden normaal gebruikt om websiteverkeer op te volgen. Ze kunnen ook samen met cookies worden gebruikt om inzicht te krijgen in de manier waarop websitegebruikers navigeren en de content van websites verwerken. Zo kan een onderneming met een netwerk van websites bijvoorbeeld webbakens gebruiken om de gebruikers te tellen en herkennen die doorheen hun websites navigeren. Als de eigenaar van de website gebruikers kan herkennen, kan hij hun bezoek personaliseren en de website gebruiksvriendelijker maken.

Webbakens verwijderen – U kunt webbakens verwijderen door uw cookies te verwijderen in uw browser (zie de rubriek ‘Cookies aanvaarden, uitschakelen of verwijderen’ hierboven).

U kunt meer informatie over webbakens vinden op:

http://www.allaboutcookies.org/faqs/beacons.html

Meer details over online reclame op websites van derden (adserving via derden of gerichte reclame) en hoe u zulke reclame kunt stopzetten

Wij en onze partners voor promoties en reclame gebruiken de gegevens die we hebben verzameld met behulp van cookies of bakens om aan adserving via derden / gerichte reclame te doen.

Wat is adserving via derden / gerichte reclame – Adserving via derden is de veelvoorkomende praktijk van reclameboodschappen die weergeven worden op websites van derden. Zo kunt u bijvoorbeeld bij een bezoek aan de website van een lifestylemagazine zoals www.actiefwonen.be reclame zien verschijnen voor andere interieurbedrijven.

Hoe werkt adserving via derden / gerichte reclame – Adserving via derden maakt gebruik van technologie zoals cookies en webbakens om gebruiksgegevens te verzamelen van websites die u heeft bezocht. Die gegevens worden dan gebruikt om uw mogelijke interesses te achterhalen en te koppelen aan mogelijke leveranciers van dergelijke producten en diensten. Als een van die mogelijke leveranciers met een website die u bezoekt een overeenkomst heeft om zijn reclameboodschap weer te geven, zal uw browser de juiste reclameboodschap samenstellen en weergeven in uw browser terwijl u surft op de derde website.

Adserving via derden beperken – Het is mogelijk dat uw rechtsgebied wetten heeft aangenomen of een zelfreguleringskader voor de sector heeft waardoor u reclame van derden kunt beperken of stopzetten. Steeds meer adverteerders voegen een ingesloten pictogram (zoals een ‘AdChoices’-pictogram) toe in of bij hun reclameboodschappen om aan te geven dat ze het toepasselijke zelfreguleringskader naleven. Als u op dat pictogram klikt, wordt u doorgestuurd naar een website waar u de reclameboodschappen zou moeten kunnen beperken of stopzetten. Weet wel dat dergelijke pictogrammen (inclusief het ‘AdChoices’-pictogram) u enkel kunnen helpen bij het beperken van reclame afkomstig van ondernemingen die dat specifieke pictogram gebruiken om hun adserving via derden te beheren.

Als en voor zover een reclameboodschap geen dergelijke pictogrammen bevat, kunt u het privacybeleid op de website waar de reclameboodschap van een derde verschijnt (espn.com in het voorbeeld hierboven) of op de website van de adverteerder raadplegen voor instructies voor het stopzetten van reclame van derden.

U kunt meer informatie over adserving via derden en hoe u dergelijke reclameboodschappen kunt beperken vinden op:

http://www.aboutads.info/

Weet dat de PAD-groep geen controle heeft over het reclamenetwerk of de ondernemingen die ertoe behoren.

Wat is Do Not Track – Do Not Track is een privacyvoorkeur die u kunt instellen in uw browser en die bedoeld is om u zelf de controle te geven over de tracking van uw online activiteiten doorheen websites.

Onze reactie op Do Not Track-instellingen – Op dit moment leven de websites van de PAD-groep de Do Not Track-instellingen in uw browser niet na.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER

We kunnen uw persoonsgegevens doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’). We proberen dat zoveel mogelijk te beperken, maar het kan onvermijdelijk zijn als bijvoorbeeld een van onze leveranciers een datacenter buiten de EER heeft. Als we uw persoonsgegevens doorgeven buiten de EER nemen we alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beveiligd en in overeenstemming met deze privacyverklaring worden verwerkt en dat er voor de doorgifte passende wettelijke waarborgen geïmplementeerd zijn. Zo zorgen we er bijvoorbeeld met name voor dat alle overeenkomsten tussen ons en de ontvanger van de gegevens door de EU goedgekeurde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming bevatten of dat de bescherming van de doorgifte van persoonsgegevens als voldoende wordt beschouwd.

Hoe we u op de hoogte brengen van wijzigingen aan deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Bij belangrijke wijzigingen proberen we u via redelijke stappen op de hoogte te brengen van de wijzigingen. De wijzigingen worden van kracht zodra de aangepaste versie van de privacyverklaring gepubliceerd wordt op onze website. Gelieve die af en toe te raadplegen.

Hoe u met ons contact kunt opnemen met betrekking tot deze privacyverklaring of uw persoonsgegevens

Als u vragen of bezorgdheden hebt met betrekking tot deze privacyverklaring of uw persoonsgegevens, gelieve ons dan op de hoogte te brengen door uw vraag naar het privacyteam te sturen dat u kunt bereiken via het adres of e-mailadres hieronder. Een van onze klantendienstcentra in Londen, Stuttgart of Malle zal uw verzoek behandelen.

Via e-mail:          [E-MAILADRES INVOEGEN]

Via de post:        [ADRES INVOEGEN]

Uw rechten

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming hebt u de volgende rechten:

Recht op correctie U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens die op uzelf betrekking hebben te laten rechtzetten.

Recht op wissing U hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen als: (a) de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt; (b) u uw toestemming intrekt voor een verwerking waarvoor u eerder uw toestemming gaf; (c) u bezwaar maakt tegen de verwerking en wij er als gevolg daarvan mee instemmen om die verwerking stop te zetten (raadpleeg de rubriek over het recht van bezwaar verderop voor meer details); (d) de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; en (e) we verplicht zijn de persoonsgegevens te wissen om de wet na te leven.

Recht op beperking U hebt het recht ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken als: (a) u de juistheid van uw persoonsgegevens in ons bezit aanvecht; (b) de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; (c) de persoonsgegevens niet langer nodig zijn behalve in specifieke omstandigheden; en (d) u bezwaar maakt tegen de verwerking en wij er als gevolg daarvan mee instemmen om die verwerking stop te zetten (raadpleeg de rubriek over het recht van bezwaar verderop voor meer details).

Recht op overdraagbaarheid U hebt in bepaalde omstandigheden het recht om uw persoonsgegevens van ons te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, en het recht om die gegevens over te dragen aan een derde organisatie.

Recht van bezwaar U hebt het recht om bezwaar te maken tegen eender welke verwerking van uw persoonsgegevens voor onze gerechtvaardigde belangen. Als u ons op de hoogte brengt van uw bezwaar tegen eender welke verwerking door ons, zullen wij samen met u uw bezorgdheden aanpakken.

Recht van bezwaar tegen marketing Gelieve ons op de hoogte te brengen als u niet wil dat we uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing. We zullen er dan voor zorgen dat dat in de toekomst niet meer gebeurt.

Recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit Hoewel we het natuurlijk waarderen als u eerst contact met ons opneemt bij mogelijke klachten of vragen, hebt u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Recht op inzage U hebt het recht om uw persoonsgegevens in ons bezit in te zien.

Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren

We zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we de persoonsgegevens verwerken. We kunnen uw persoonsgegevens langer bewaren dan normaal als er een klacht loopt of als we redelijk kunnen aannemen dat er een geschil kan ontstaan in het kader van onze relatie met u.

Om de gepaste bewaartermijn te bepalen voor persoonsgegevens houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en of we die doeleinden ook met andere middelen kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke, regelgevende of andere vereisten.

We leven een intern beleid voor de bewaring van persoonsgegevens na dat bepaalt hoelang we specifieke soorten persoonsgegevens bewaren. Voor meer details over de criteria op basis waarvan we bepalen hoelang we specifieke gegevens bewaren, kunt u contact opnemen met ons privacyteam via de contactgegevens die eerder werden vermeld.

In bepaalde omstandigheden kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen: raadpleeg uw wettelijke rechten hierboven voor meer details. In sommige situaties anonimiseren we uw persoonsgegevens (zodat ze niet meer aan u gekoppeld kunnen worden) voor onderzoek of statistische doeleinden. In dat geval mogen we die gegevens onbeperkt blijven gebruiken zonder u verder op de hoogte te brengen.