Verpakking

flessen gemaakt van flessen

method is de absolute koploper wat betreft flessen voor reinigingsmiddelen en handzepen die voor 100% uit gerecycled plastic bestaan. dit heeft 3 voordelen: vermindering van de afvalberg, minder nood aan energie om plastic korreltjes te maken (70% minder dan bij gloednieuw plastic!) én natuurlijk ook prachtige flessen.

design in functie van recycling

we streven naar verpakkingen die bestaan uit 100% gerecycled materiaal die op hun beurt volledig gerecycled kunnen worden. daarom hebben we verschillende recyclingsystemen onder de loep genomen. zo kwamen we te weten welke plastics en verpakkingsmaterialen werkelijk gerecycled kúnnen worden. bij het ontwerpen van onze flessen houden we die kennis dan ook voortdurend in het achterhoofd.

criteria voor verpakking

we werken samen met onze verpakkingsontwikkelaars om ervoor te zorgen dat we uitsluitend de benodigde hoeveelheid plastic en andere grondstoffen gebruiken. met de Cradle to Cradle®-filosofie in het achterhoofd, ontwerpen we verpakkingen waarvan een maximum aan grondstoffen hergebruikt kan worden.

flessen gemaakt van flessen

we gebruiken recycled plastic om de voetafdruk van onze producten te verminderen en recycling te stimuleren.

design in functie van recycling

method gebruikt voornamelijk plastics van het type PET (polyethyleentereftalaat) en HDPE (hogedichtheidspolyeteen) en ontwerpt zijn verpakkingen met een maximum aan gerecycled materiaal én recyclebaarheid en een zo efficiënt mogelijk grondstoffengebruik.

navullingen zijn slim gezien

navulzakken zorgen voor een besparing van 78-82% aan water, energie + plastic t.o.v. flessen.

Back to Top